Les docents interines es mobilitzen per defensar el seu futur

El curs vinent desapareixeran uns 6.500 llocs de treball al sector educatiu al conjunt dels Països Catalans, segons denuncien els sindicats 

Salaris més baixos, reducció del nombre de llocs de treball, disminució dels recursos per a l’adquisició de materials imprescindibles per exercir la feina, augment de les hores de docència en detriment del temps dedicat a la preparació de les sessions… i podríem continuar. Lluny d’apaivagar- se, el deteriorament de les condicions de les professionals de l’educació a Catalunya s’accentuarà el curs vinent, amb l’increment de la ràtio d’alumnes per aula a tots els cicles de l’ensenyament, la substitució de les baixes de les docents només a partir de l’onzè dia d’absència i una discriminació salarial de les substitutes, que, per exercir la mateixa tasca, podran cobrar, com a màxim, un 85% del sou de les seves homòlogues amb plaça, entre d’altres qüestions.

En comptes de resignar-se, però, el col·lectiu educatiu ha decidit canalitzar el sentiment de ràbia per les polítiques dictades per Irene Rigau, la consellera d’Ensenyament, cap a una mobilització constant. Una lluita que ha generat fites històriques, com la inèdita vaga general del sector –des de les escoles bressol fins a les universitats– del proppassat 22 de maig, que va culminar amb una manifestació de desenes de milers de persones pel centre de Barcelona. “Hem d’estar preparats per defensar-nos amb fermesa dels atacs que fa Rigau a l’educació pública”, apunta Òscar Simón, professor d’un cicle de grau superior de Formació Professional i membre de l’Assemblea Groga, sorgida l’any passat per defensar l’ensenyament públic i que compta amb la participació de professionals, mares i pares i altres agents implicades en el sector, totes a títol individual.

Continua llegint